Kronprins Karl reser i Norrbotten 1858

Fritz von Dardel (1817-1901, porträttet till vänster) är nära medarbetare till kronprins Karl (till höger). 

Dardel följer prinsen på en resa till Norrbotten 1858, och återger resan i både text och bild. Han skildrar resans vedermödor med en stor portion humor. Alla de följande teckningarna är sammansatta utifrån von Dardels bevarade originalbilder.

Bilder utan upphovsrätt från Nationalmuseum, Nordiska museet och från Wikipedia