Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 133498

Gepubliceerd op 2016-09-28
Toon volledige inhoudsopgaveVerleende omgevingsvergunning voor het nieuw plaatsen van een kozijn met schuifdeuren, Kerkstraat 184, Brunssum

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor het nieuw plaatsen van een kozijn met schuifdeuren met de activiteit "bouwen" op het adres Kerkstraat 184 te Brunssum. (De beschikking is op 22 september 2016 verzonden.)

 

Dossiernummer: 16200

 

Inwerkingtreding

 

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na datum van verzending.

 

Rechtsbescherming

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending van deze beschikking hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum, Postbus 250, 6440 AG Brunssum.

 

U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via www.brunssum.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten:

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  omschrijving van het besluit, waartegen bezwaar wordt gemaakt;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.

 

Indien belanghebbende voor een vergoeding in de kosten van een gegrond verklaard bezwaar in aanmerking wenst te komen, dient dit in het bezwaarschrift te worden aangegeven.

 

Tevens kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) worden  verzocht een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) te treffen, indien onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist.

 

Inzage

 

Wilt u het besluit inzien? Op verzoek wordt u (delen van) het besluit digitaal toegestuurd. U dient hiervoor het digitale formulier 'Opvragen gegevens naar aanleiding van openbare bekendmaking' in te vullen. Het digitale toezenden van (delen van) het besluit is kostenloos, tot het moment waarop het besluit onherroepelijk is geworden, dat wil zeggen definitief is. Wilt u ná het onherroepelijk worden van het besluit stukken toegestuurd krijgen, dan worden daarvoor legeskosten in rekening gebracht.

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl