Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 32891

Gepubliceerd op 2016-03-22
Toon volledige inhoudsopgaveGemeente Cuijk - Openbare bekendmaking Notitie beleidsuitgangspunten overlastsituaties bij bomen

 

Het college van Burgemeester en wethouders maakt bekend dat het in zijn vergadering van 8 maart 2016 heeft besloten tot vaststelling van de ‘Notitie beleidsuitgangspunten overlastsituaties bij bomen’.

Aanleiding

De afgelopen jaren heeft de gemeente meerdere malen klachten ontvangen van burgers over overlast van gemeentelijke bomen. Ook voor het beheren van wegen loopt de gemeente regelmatig aan tegen situaties waar met name het opdrukken van boomwortels zorgt voor herstelwerkzaamheden.

Om een kwalitatief goed bomenbestand te behouden en de overlast van gemeentelijke bomen voor burgers én voor het beheer van de openbare ruimte te beperken is de notitie ‘beleidsuitgangspunten overlastsituaties bij bomen’ opgesteld.

Voor het objectief beoordelen van de mate van overlast is het Beoordelingsformulier Overlast Openbare Bomen opgesteld.

Inwerkingtreding

De ‘Notitie beleidsuitgangspunten overlastsituaties bij bomen’ treden in werking op 24 maart 2016, zijnde de eerste dag na die van bekendmaking.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl